MR.WHO | BLV Who

2022 - 60 phút Thể loại: Hướng dẫn Nơi trải nghiệm thực tiễn minh chứng mọi hoài nghi Mr. Who chỉ là một người chơi có trên 10 năm lăn lộn trên các chiếu bạc từ lớn đến nhỏ, từ online đến offline muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Không hề cổ súy cho bất ký hành động đánh bạc nào. Người xem hãy tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân
CÁC TẬP TRƯỚC
SHOW KHÁC
Xem thêm