Trực tiếp Bình Thuận vs Hồ Chi Minh City II: 2022-05-02, 15:30