Trực tiếp Kaya FC vs Dynamic Herb Cebu : 2022-05-12 ,16:00